แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560
ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 IMPACT Exhibition Center อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------
 
ข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม   (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องค่ะ)
 
จังหวัด
 
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อื่นๆ  

คำนำหน้า
 
ชื่อ
 
นามสกุล
 
โทรศัพท์
 
e-mail
 
ตำแหน่ง สามารถเข้าร่วมได้
ไม่สามารถเข้าร่วมได้