ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

—————————-

(ด่วน) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ประกาศ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
เปิดสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

 

📩 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : hr@igpthai.org  ติดต่อสอบถาม 086 328 7302,02 141 8998 โทรสาร 02 143 7909