Link
Link ͢

ԷԹԨ

23 ѹ¹ 2013

09/23/1470

çþѲҺؤҡ ѡٵ þѲѡҾؤҡôҹ෤ʹ§ͧкԹ Intranet ҹ´

06 ԧҤ 2556

08/06/2013

ç֡Ҵ٧ҹ ТҪèҡ ӹѡҹ ȹ.ҹ´

26 Զع¹ 2556

06/26/2013

ç֡Ҵ٧ҹ ҡԷ¤ٹҹ´

00 543

00/00/0000

ҹ´

 
      
ԷԹԨ
ʵ: 26 Զع¹ 2556 ҹ: 2108
ç֡Ҵ٧ҹ ҡԷ¤ٹ

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet       

หลักการและเหตุผล

 มูลนิธิโครงการหลวงได้ให้ความสำคัญด้านระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยเน้นการป้องกัน และขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตรายเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุประจำศูนย์ฯ/สถานีฯ เรื่องการวินิจฉัยศัตรูที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต และการจัดการผลผลิตภายในโรงคัดบรรจุ

 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงคัดบรรจุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต

2. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และลดการปนเปื้อนจากศัตรูพืชได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถุ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงคัดบรรจุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชที่ปนเปื้อนมากับผลผลิต

2. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และลดการปนเปื้อนจากศัตรูพืชได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 กันยายน  2556

 

 
 
ʶҺѹúáԨúҹͧ ӹѡҹ ...
120 3 4 ҤѰʹѡ
ٹҪõ 80
Ѳ ǧͧͧ ࢵѡ ا෾ 10210
02 143 7908  02 143 7909

ʧǹԢԷ .. 2556 ҪѭѵԢԷ 2537 ʶҺѹúáԨúҹͧ ӹѡҹ ...