Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม

23 กันยายน 2013

09/23/1470

??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

?????????????????? ??????????????? ???????? ???.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

????????????????? ? ?????????????????????อ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 

1 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศ ชื่อโครงการ การปรับปรุงบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครวการสำนักงาน ก.พ.ร....อ่านรายละเอียด 26/12/2561
2 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น...อ่านรายละเอียด 08/06/2561
3 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศ ยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงทัศนียภาพ และระบบไฟส่องสว่าง ภายในพื้นที่ สำนักงาน ก.พ.ร. บริเวณชั้น 9...อ่านรายละเอียด 25/05/2561
4 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น...อ่านรายละเอียด 23/05/2561
5 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศอ่านรายละเอียด 23/05/2561
6 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศอ่านรายละเอียด 15/05/2561
7 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศอ่านรายละเอียด 09/05/2561
8 ประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ปรกาศอ่านรายละเอียด 07/05/2561
9 ????????????????????????????????????????????????? ???????? ?.?.?. ?????? ????????????????????????????????????? ??????????????? ?.?.2561อ่านรายละเอียด 10/04/2561
10 ????????????????????????????????????????????????? ???????? ?.?.?. ?????? ????????????????????????? ??????????????? ?.?. 2561อ่านรายละเอียด 21/03/2561
11 ????????????????????????????????????????????????? ???????? ?.?.?. ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?.?. 2561 อ่านรายละเอียด 15/03/2561
12 ????????????????????????????????????????????????? ???????? ?.?.?. ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????อ่านรายละเอียด 05/03/2561
รวมทั้งหมด 30เรคคอร์ด 1 2 3 หน้า

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.