ผู้ดูแลระบบ     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ออกจากระบบ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง        
 
 
ค้นหาชื่อข่าว

หมายเลขข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจปัจจัยส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นโดยการใช้แบบสอบถาม 76 ศูนย์อำนวยการ ภาคกลาง ตะวันออ 18/11/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจปัจจัยส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นโดยการใช้แบบสอบถาม 76 ศูนย์อำนวย ภาคใต้ 14 จังหวัด 18/11/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรวบรวมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับอำเภอ จัง 18/11/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดประชุมระดมความคิดเห็น 4 จังหวัด การสำรวจเพื่อยกระดับกลไกการบริหารความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจปัจจัยส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นโดยการใช้แบบสอบถาม 76 ศูนย์อำนวยการ 76 ศูนย์ปฏิบัติ 18/11/2563 30/11/2563
รวมทั้งหมด 112 เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ... 23 ต่อไป » หน้า
 
 
 
 
  igpthai® Administrator Login Control Panel