ผู้ดูแลระบบ     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ออกจากระบบ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง        
 
 
ค้นหาชื่อข่าว

หมายเลขข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและความเสี่ยงทางสังคมในพื้นที่โดยไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับองค์การปกค 30/11/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระดับความรอบรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและความเสี่ยงทางสังคมในพื้นที่โดยไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับองค์การปกค 30/11/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 01/12/2563 31/12/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจปัจจัยส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นโดยการใช้แบบสอบถาม 76 ศูนย์อำนวยการ ภาคเหนือ 18/11/2563 31/12/2563
รวมทั้งหมด 112 เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 23 ต่อไป » หน้า
 
 
 
 
  igpthai® Administrator Login Control Panel