ผู้ดูแลระบบ     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ออกจากระบบ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง        
 
 
ค้นหาชื่อข่าว

หมายเลขข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (ผู้ตรวจประเมินส่วนราชการ 3) 2563 โดยวิธีเ 12/01/2564 31/01/2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (ผู้ตรวจประเมินส่วนราชการ 2) 2563 โดยวิธีเ 12/01/2564 31/01/2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (ผู้ตรวจประเมินส่วนราชการ 1) 2563 โดยวิธีเ 12/01/2564 31/01/2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 53 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 13/01/2564 31/01/2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการพัฒนาระบบสารสนเทศรางวัลเลิศรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2563 31/01/2564
รวมทั้งหมด 112 เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 23 ต่อไป » หน้า
 
 
 
 
  igpthai® Administrator Login Control Panel