ผู้ดูแลระบบ     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ออกจากระบบ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง        
 
 
ค้นหาชื่อข่าว

หมายเลขข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 16/01/2563 31/01/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ 08/01/2563 31/01/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 08/01/2563 31/01/2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) 13/01/2563 31/01/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริการในยุคดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อน อปท. 4.0 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 13/01/2563 31/01/2563
รวมทั้งหมด 88 เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 18 ต่อไป » หน้า
 
 
 
 
  igpthai® Administrator Login Control Panel