ผู้ดูแลระบบ     สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  Administrator (ผู้ดูแลระบบ) ออกจากระบบ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง        
 
 
ค้นหาชื่อข่าว

หมายเลขข่าว หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยวิธีเฉพาะ 24/06/2563 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 31/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 31/07/2563
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา 18/06/2563 31/07/2563
รวมทั้งหมด 139 เรคคอร์ด « ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 28 ต่อไป » หน้า
 
 
 
 
  igpthai® Administrator Login Control Panel