Link ภายใน
Link เครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม


23 กันยายน 2013

09/23/1470

โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยระบบอินทราเน็ต Intranet อ่านรายละเอียด

06 สิงหาคม 2556

08/06/2013

โครงการศึกษาดูงานฯ คณะข้าราชการจาก สำนักงาน กศน.อ่านรายละเอียด

26 มิถุนายน 2556

06/26/2013

โครงการศึกษาดูงาน ฯ จากมหาวิทยาลัยคาร์บูนอ่านรายละเอียด

00 543

00/00/0000

อ่านรายละเอียด

 
      
กิจกรรม
โพสต์: 18 สิงหาคม 2559 อ่านดู: 412 ครั้ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2559  เวลา 14.30 น. นปร. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการ นปร. และ น.ส. วนนาภา แสงลดา หัวหน้าฝ่ายโครงการ นปร. ได้นำคณะ นปร. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และฟังบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการท่าอากาศยานในเชิงพาณิชย์ โดย น.อ.ณรงค์ นิลน้ำเพชร หัวหน้ากองบริหาร ท่าอากาศยาน และเวลา 14.30 น. ได้ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง  "จากปัจจุบัน สู่อนาคต : การบริหารการจัดการและวิธีการจัดการเมืองท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน" โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง  "จากปัจจุบัน สู่อนาคต 

       

            

 

     

     

 ภาพบรรยากาศ คณะ นปร. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และฟังบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการท่าอากาศยานในเชิงพาณิชย์

                 

     

     

                          

 


 
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.